Categorieën
Actueel

Tot grote spijt

Geen Lichtmisviering dit jaar

Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen.

De cirkel van wat vroeger normaal was is bijna rond. In 2020 hadden wij onze parochiekerken nog een geheel gewone manier van Lichtmis vieren. Samenkomen in de kerk de laatste zondag  van januari of de eerste zondag van februari voor de viering van OLV-Lichtmis.

Ouders, grootouders, familie en allen die er bij wilden zijn kwamen naar de kerk om eucharistie te vieren, de lichtmiskaars te ontsteken en te laten zegenen en om de kinderen naar voor te brengen voor de kinderzegen. Doopkruikjes van de dopelingen uit het voorbije jaar werden aan de gelukkige ouders overhandigd en aandenkenkaartjes aan deze fijne dag werden uitgereikt.

Niets van dit alles dit jaar

Ondertussen kregen de ouders van de dopelingen een brief in hun mailbox met de boodschap dat de lichtmisviering 2021 met zijn bijkomstigheden verplaatst wordt naar 2022. De reden hiervoor ken je uiteraard: corona en de bijhorende maatregelen.

Het is echter wel met grote spijt in het hart dat we keer op keer zo’n boodschappen moeten doorgeven.

Lichtmis blijft Lichtmis

We kunnen thuis bij het Mariabeeld een kaarsje ontsteken en de viering volgen via TV of via het internet, desnoods beluisteren via Radio 1.

Doopkruikjes Lichtmis 2020
Categorieën
Actueel

Derde Zondag jaar B

Zondag 24 januari 2021

In deze viering kan praktisch als in een film meevolgen hoe de eerste leerlingen door Jezus geroepen worden om Hem te volgen en zo ‘vissers van mensen’ te worden. Het wordt een ‘Kom en volg Mij’-verhaal.

Kom en volg Mij, Ik zal je tot vissers van mensen maken

Radiomis om 10.00 uur op Radio 1 van uit de Abdij Keizersberg in Leuven

Viering op TV: om 10.00 uur op NPO2 (Nederland) van uit de Sint-Jozefkerk in Waubach

Via livestream (internet) van uit WZC Westervier in Sint-Kruis Brugge (LINK)

Via Livestream (internet YouTube) om 10.00 uur van uit de O.LV.Vrouw Kathedraal in Antwerpen

Via KTO rechtstreeks uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

vieringen kiezen: https://www.eucharistie.info/uurrooster/

Categorieën
Archief 2021

Tweede Zondag jaar B

Zondag 17 januari 2021

In deze viering beluisteren wij hoe Johannes de Doper zijn leerlingen de weg wijst naar Jezus. Het wordt een ‘Kom en zie’-verhaal.

Radiomis om 10.00 uur op Radio 1 van uit de Abdij Keizersberg in Leuven

Viering op TV: om 10.00 uur op EEN van uit de Priorij Klaarland in Bocholt

Via Livestream (internet YouTube) om 10.00 uur van uit de O.LV.Vrouw Kathedraal in Antwerpen

Via KTO rechtstreeks uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

vieringen kiezen: https://www.eucharistie.info/uurrooster/

Categorieën
Archief 2021

Doopsel van de Heer

Zondag 10 januari 2021

In deze viering beluisteren wij hoe Jezus zich bij Johannes de Doper gaat aanbieden om zich te laten dopen.

Er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen.”

Radiomis om 10.00 uur op Radio 1 van uit de Abdij Keizersberg in Leuven

Viering op TV: om 10.00 uur op NPO2 (Nederland) van uit de Sint-Maartenskerk in Maartensdijk

Via Livestream (internet YouTube) om 10.00 uur van uit de O.LV.Vrouw Kathedraal in Antwerpen via deze link

Via KTO rechtstreeks uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

vieringen kiezen: https://www.eucharistie.info/uurrooster/

Categorieën
Actueel

Openbaring van de Heer

Zondag 3 januari 2021

De schriftlezingen van deze dag willen duidelijk maken hoe Jezus de koning-Messias is. Op die manier gaat in vervulling wat de profeet Jesaja beloofde aan de stad Jeruzalem: “Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen … Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad” (Jesaja 60,1-6).

Het feest van de Openbaring wil zo herdenken hoe de goddelijke heerlijkheid van dit pasgeboren Kind Jezus onthuld wordt – geopenbaard wordt – aan de universele wereld. De komst van de wijzen geeft aan hoe die goddelijke heerlijkheid ook door de heidenen erkend en aanvaard wordt.

©Luc Blomme – Zij keerden langs een andere weg terug

Radiomis om 10.00 uur op Radio 1 van uit de Sint-Martinuskerk in Herzele

Viering op TV: om 10.00 uur op één van uit de Sint-Martinuskerk in Herzele

Via Livestream (internet YouTube) om 10.00 uur van uit de O.LV.Vrouw Kathedraal in Antwerpen

Via KTO rechtstreeks uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

vieringen kiezen: https://www.eucharistie.info/uurrooster/