Categorieën
Archief 2020

Plaatsing torenhaan

Zaterdagmiddag 5 september om 11.00 uur werd de gerestaureerde torenhaan terug geplaatst op de eveneens gerestaureerde kerktoren van de Sint-Amanduskerk in Uitkerke. Alle info’s en gegevens hier rond kon je reeds uitgebreid volgen in Kerk&Leven. (de fotoreeks vind je onderaan)

Het terugplaatsen van de haan ging gepaard met een zegeningsmoment door priester Luc Vantyghem, moderator van de Pastorale Eenheid Maria ster der zee waartoe de Sint-Amanduskerk behoort.

De haan was eigenlijk een heidens afweersymbool. 
Bij het aanbreken van een nieuwe dag kraait hij. 
Zo verdrijft hij als het ware het duister
en verwelkomde hij elke dag het licht opnieuw.
 
Bij de kerstening heeft het christelijke geloof dit symbool overgenomen. 
 
“Windhanen worden sinds de tiende eeuw op kerktorens geplaatst en zijn een verwijzing naar Gods licht, 
een teken van waakzaamheid 
en een symbool van de christelijke waardigheid.
Een windhaan richt steeds de kop naar de windrichting 
en krijgt bijgevolg nooit de wind vanachter. 
Mensen moeten vaak tegen de wind ingaan. 
 
Er is ook een bijbelse verwijzing 
Jezus zei tegen Petrus: 
“Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien 
voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.” 
 
Sindsdien is de haan een symbool van Petrus 
die de leer van het christelijke geloof 
tot het einde van zijn dagen is blijven verkondigen. 
 
Het roept ons op tot geloof maar ook tot zorg dragen van medemensen en geen verraad plegen.
 

God, een haan kraait als de zon opkomt.
Een haan vertelt ons over een nieuw begin.
Elke dag kiezen wij er voor in uw Zoon Jezus te geloven, 
Hem na te volgen en te leven vanuit zijn inspiratie.
Elke dag is voor ons een nieuw begin verbonden met U 
en uw Zoon.
Bemoedig ons met deze haan die boven de dorpsgemeenschap 
van Blankenberge-Uitkerke zal prijken.
Bemoedig ons om soms ook eens tegen de stroom in te gaan, 
met onze kop in de wind. Amen 
Klik op de foto om de ganse fotoreeks te bekijken!