Categorieën
Archief 2020

Adventsdecor

Na de mooie viering voor de eerste zondag van de Advent op TV één, bij deze de adventsdecors uit onze eigen kerken. Zoals u weet blijven de kerken open en kan je er steeds terecht voor een stil moment, voor een gebed, voor het ontsteken van een kaarsje, …

Sint-Rochuskerk – Blankenberge (centrum)

Sint-Amanduskerk – Uitkerke

Sint-Antoniuskerk – Blankenberge (station)

Sint-Bavokerk – Houtave

Categorieën
Archief 2020

Eerste Adventzondag

zondag 29 november 2020

Lees of download hier de teksten voor deze eerste adventszondag. Deze zondag kreeg de Latijnse benaming ‘levavi’ mee of in een zin uit psalm 25 gegoten: tot U heb ik mijn ziel opgeheven.

Adventslied door onze huisorganiste Lynn Leterme (klik op de afbeelding om het lied te beluisteren)

Afgedrukte meeneem-exemplaren van deze viering liggen telkens ook in de kerken!

Radiomis: om 10.00 uur op Radio 1 van uit de O.L.Vrouwgeboortebasiliek in Tongeren

Viering op TV: om 10.00 uur op één van uit de O.L.Vrouwgeboortebasiliek in Tongeren

Via lifestream (internet) om 10.00 uur van uit de O.L.Vrouwkathedraal in Antwerpen (link)

Via KTO rechtstreeks van uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

Wees op uw hoede, wees waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.

Categorieën
Archief 2020

Advent bij u thuis

Nu mensen niet kunnen samenkomen om de advent concreet in de kerk mee te maken en mee te beleven doorheen de liturgie is het een goed idee om opnieuw thuis een adventskrans of een adventhoekje te maken.

Een plaatsje waar je zelf spiritueel mee op weg kan richting Kerstmis. Wekelijks kan je daar trouwens wat aan veranderen, wat aan toevoegen, wat wegnemen of aanpassen.

Heb je zelf zo’n plaatsje gecreëerd en wil je dit graag delen met de lezers van Kerk&Leven en met de volgers van deze Digitale Nieuwsbrief?

Stuur een foto, eventueel met een woordje uitleg erbij, naar de redactie: k&l@mariasterderzee.be

Eventueel komen we je coronaproof opzoeken voor een foto en een woordje uitleg.

Het hoeft ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, als het maar gemeend is!

Categorieën
Actueel

Sint-Rochus & corona

deel 2

De jaren 1845-1850 waren bittere jaren. De oogstcrisissen van 1845 en de daaropvolgende jaren met de grote prijsstijgingen van het basisvoedsel (brood, aardappelen) dompelden de bevolking in de grootste miserie. Tot overmaat van ramp teisterden tyfus, pokziekte en cholera in die jaren de hongerende inwoners van Blankenberge.

De bevolking zocht troost bij Sint-Rochus, de pestheilige.

In het jaar 1866 heerste er de de zeer besmettelijke ziekte ‘cholera’
Het beeld van Sint-Rochus, geschonken door juffr. Theresia Bretel (badgaste uit Gent), werd in de kerk geplaatst.

Het vaandel met de beeltenis van Sint-Rochus werd geschonken door de schoonvader van de weduwe mevr. Deschrijver.

Onder het beleid van de nieuwe pastoor E.H. De Myttenaere werd in 1867 samen met de leden van het genootschap H. Fransiscus Xaverius de ‘Broederschap van Sint-Rochus’ opgericht.

In het jaar 1871 schonk een edele dame uit Gent een nieuw Sint-Rochusbeeld dat in processie van uit de pastorie naar de kerk werd gedragen. In 1874 telde de broederschap reeds 407 leden.

In 1886 tenslotte werd de stad geteisterd door de zeer besmettelijke pokziekte. Er werd er bij de pastoor op aangedrongen om 4 novenen naeen te houden ter ere van Sint-Rochus. Er werd veel gebeden en veel kaarsjes ontstoken om op, voorspraak van Sint-Rochus van God te bekomen dat de stad bevrijd werd van de besmettelijke ziekte.

Naast de feestdag van Sint-Rochus op 16 augustus werd een tweede gebedsoctaaf ingesteld in de maand februari om God te loven en te danken.

bronnen: Kerkarchief Sint-Rochus & R. Boterberge (uit 2 eeuwen gemeentepolitiek)

Nu in deze coronatijd kunnen we ook opnieuw toch even stilstaan wat de Blankenbergse gemeenschap destijds meemaakte.

Het Sint-Rochusgebed in kalligrafie door mevr.Vileyn-Marchand, naar aanleiding van het Sint-Rochusspel destijds.
Categorieën
Archief 2020

22 november

Zondagsviering:

Christus Koning

Lees of download hier de teksten voor de viering van 22 november, Feest van Christus Koning

Radiomis: om 10.00 uur op Radio 1 van uit Abdij keizersberg in Leuven

Viering op TV: om 10.00 uur op NPO2 (Nederland) van uit de Sint-Jozefskerk in Helmond

Via lifestreaming (internet) om 10.00 uur van uit de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren (link naar de viering)

Via KTO rechtstreeks van uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

“Al wat gij gedaan hebt voor een van de geringste van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan!”