Categorieën
Archief 2022

Zalig Hoogfeest van Pasen

Van uit de Pastorale Eenheid Maria Ster der Zee Blankenberge-Zuienkerke wensen we jullie allen een Zalig Hoogfeest van Pasen!!

Categorieën
Archief 2022

PASEN

Op Paaszondag vieren wij de verrijzenis van Jezus Christus! Hij is niet in de dood gebleven; de steen is weggerold; Er is leven voor altijd. Dit grote gebeuren opent voor elke christen een nieuwe wereld, een nieuwe kijk op wat leven is.

Viering op Paaszondag 17 april

  • Sint-Amanduskerk om 10.00 uur (Uitkerke)
  • Sint-Michielkerk om 10.00 uur (Zuienkerke)
  • Sint-Rochuskerk om 11.30 uur (Blankenberge)

Paasmorgen, ’t Is nog heel vroeg; de vrienden en dan in het bijzonder de vrouwen kunnen Hem niet uit hun hoofd zetten. Ze moeten Hem zien, Hem kunnen aanraken, Hem opnieuw koesteren.

Doch Hij is er niet; niet lichamelijk.
De eerste verkondigers van de Blijde Boodschap staan al klaar.

Hij Leeft!! Zoek hem bij de levenden, daar zul je Hem vinden!!

LEEF

Categorieën
Archief 2022

Stille Zaterdag

Met Stille Zaterdag gedenken wij hoe de wereld stil wordt bij het gebeuren van de voorbije dagen. De stilte van het graf, de wereld likt zijn wonden, … Mensen komen tot bezinning, tot inzicht, tot geloof, …

Met de Plechtige Paaswake wordt het nieuwe vuur gezegend; het vuur waarmee de paaskaarsen ontstoken worden. Het Licht van de levende Heer doet zijn intrede. Met de zegening van het nieuwe doopwater herbevestigen we onze doop tot christen.

Paaswake op stille zaterdag 16 april:

  • Sint-Rochuskerk om 20.00 uur (Blankenberge) FOTO’S
  • Sint Bartholomeuskerk om 21.00 uur (Nieuwmunster)

Goede trouwe vrienden verschenen op het toneel. Ze gingen braafjes vragen om hun vriend toch ordentelijk te mogen begraven. Er werd niet veel gezegd. Ze spaarden elkaar. Stilte was nu beter. Ze verzorgden hem heel goed. 

Liggend in een graf dat het zijne niet was kon Hij bekomen van de wreedheid hem aangedaan.

Niet alleen het lichaam moest tot rust komen. De ganse mensheid had een bezinningsmoment nodig! Dat tempeldoek blijft daar hangen, gescheurd. 

Het is Sabbat, en men begrijpt het niet.

Pasen dat komt pas later.

Categorieën
Archief 2022

Goede Vrijdag

Met Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en de kruisdood van Jezus. De kruishulde wil ons doorheen bezinning en symboolhandelingen dichter bij God en elkaar brengen. Voor ieder van ons heeft Jezus dit lijden doorstaan, opdat allen zouden gered worden in Zijn naam.

Viering Goede Vrijdag 15 april

  • Sint-Amanduskerk om 15.00 uur (Uitkerke) foto’s
  • Onze-Lieve-Vrouwkerk om 19.00 uur (Meetkerke)

Na een tumultueuze nacht van getouwtrek en heen en weer gepalaver krijgt het volk van Palmzondag de vraag voorgeschoteld. Zelf geraken de bazen er niet uit, dus het volk mag beslissen. Wat doen we met die man Gods? Vrijlaten, want er is toch nergens schuld te bekennen? 

Neen, beslist de menigte. Aan het kruis met hem. De slavenstraf is goed genoeg. En zo gebeurde. De man Gods die al weldoende rond ging, die Zoon van God werd gekruisigd diezelfde vrijdagnamiddag. 

Vol symboliek ging de aarde, de schepping, aan het daveren op z’n grondvesten. Die Geest van God die ooit zweefde over de wateren, ging aan het zweven boven de hoofden van vele goede mensen. Daar zou men nog van horen. 

Het tempeldoek scheurde doormidden alsof men gewoon een einde wilde maken aan de oude tijden. Het nieuwe zou nu stante pede beginnen. De Geest werd gegeven, de Kerk werd geboren. 

Een moeder werd geschonken. Een zoon werd gegeven. Eenheid zou er zijn. 

Categorieën
Archief 2022

Witte Donderdag

Met de viering van het Laatste Avondmaal luiden we het Paastriduüm in.

De instelling van de eucharistie (het brood breken en delen) en de dienstbaarheid aan de naaste (de voetwassing) krijgen hierin de hoofdrol. ‘Doe dit alles om Mij te gedenken’

Vieringen Witte Donderdag 14 april:

  • Sint-Antoniuskerk om 19.00 uur (nadien kans tot aanbidding)
  • Sint-Bavokerk om 19.00 uur (Houtave)

Die donderdagavond, met de voorbereiding van het grote jaarfeest ging Jezus met zijn zo nabije vrienden tafelen.Trouw aan de gebruiken van zijn volk en van die tijd.  Op die avond gaf Hij zijn testament door. Zijn vrienden werden de eerste erfgenamen van die zo bijzondere levensstijl. Doe dat ook zo zei hij hen. Ga met de mensen om zoals je met jezelf omgaat; niet anders. Deel je brood en je leven met hen, ontzeg hen nooit ook maar één spetter water! En hij waste hun voeten … 

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door verder te gaan op deze site ga je hiermee akkoord.