Categorieën
Archief 2022

Diaken Jozef DANKT!

Na de fijne jubileumviering van zondag 25 september, graag een bijzonder woord van dank!!

Aan allen die er bij waren, aan allen die een berichtje, een mailtje, een kaartje stuurden, even opbelden naar aanleiding van mijn 15 jaar diakenwijding: VAN HARTE DANK!!

Het was echt deugddoend en met momenten ontroerend om opnieuw met zo’n schone groep mensen samen te vieren en te danken. vele herinneringen aan 15 jaar geleden werden opgehaald. Met vele mensen heb ik ondertussen een stukje levensverhaal opgebouwd, of even mogen delen in een stukje van hun leven.

Een aantal mensen waren er niet mee bij, of konden er niet meer bij zijn; We droegen ze in ons hart en in ons gebed mee. want ook zij zijn in die 15 jaar mee onderweg geweest.

Het thema van de viering: ‘Op Uw Woord’ was bijzonder goed gekozen en toepasselijk. Het eens op een andere manier doen, het Woord van God het eerst aan de beurt laten, het Woord beluisteren en doen, … De netten uitgooien en mensen dichter bij God brengen gewoon door mens-voor de mensen te zijn.

Dank voor de cadeautjes en de bijdragen op de geschenkrekening waarmee mooie dingen in de liturgie kunnen verwezenlijkt worden. Want liturgie mag echt mooi zijn; daar kunnen we met z’n allen in delen.

Van harte dank voor alles!

diaken Jozef

Categorieën
Archief 2022

Laudato Si

Een aantal jaren geleden kregen we een nieuwe paus die de naam Franciscus koos voor zijn pontificaat. Met die naam verwees hij naar Franciscus van Assisi, de kleine arme, die een enorme verbondenheid had met de natuur. 

Onze Paus schreef een encycliek, een brief aan de wereld, met als eerste woorden ‘Laudato Si’ (geprezen zijt Gij). Dit zijn ook de woorden van Franciscus van Assisi in zijn ‘Zonnelied’. De Paus roept in zijn encycliek allen op om samen zorg te dragen voor onze wereld, ons klimaat.

Daarom is er de oproep naar parochies, verenigingen, jeugdgroepen….om een ‘Laudato Si boom’ te planten. De bisschop van Gent, Lode Vanhecke plantte de eerste Laudato Si-boom en ondertussen volgde ook reeds onze bisschop Lode Aerts en ook reeds heel wat parochies, pastorale eenheden….

Vanuit een aantal mensen die zich pastoraal engageren in de pastorale eenheid, groeide het idee om ook zo’n boom te planten, elk jaar in een andere parochie.

Toen de tuin van de vroegere pastorie in Zuienkerke voor een deeltje zou ingericht worden voor de inwoners, als parkje, dachten we dat dit ideaal zou zijn om hier zo’n boom te voorzien. De pastoor, de mensen van de kerkfabriek en de gemeente werden aangesproken en de plannen kregen concrete vorm.

Met deze boom geven we een hoopvolle boodschap mee. Een boodschap van zorg dragen voor onze aarde, maar ook zorg dragen voor elkaar.

De feestdag van Franciscus van Assisi is 4 oktober. Daarom willen we zondag 2 oktober na de viering, rond een vruchtenboom in het parkje, vanuit de pastorale werking, samen met de kerkfabriek en het gemeentebestuur er een speciaal momentje van maken.  Iedereen is van harte uitgenodigd naar de viering.

We sturen jullie de groet van Franciscus van Assisi: Pace e bene (Vrede en geluk)

Het Team van de Pastorale eenheid ‘Maria, Ster der Zee, Blankenberge – Zuienkerke’ in samenwerking met kerkfabriek en de gemeente Zuienkerke