Dag per dag

De weg naar Pasen is al een hele reis geweest en met de veertigdagentijd hebben we de mogelijkheid gehad om ons geloof te verdiepen en te verrijken. Via gebed, vasten, en het geven van onszelf, hebben we geprobeerd te leven in de voetstappen van Jezus. Deze periode van inkeer en zelfreflectie heeft onze spirituele beleving van Pasen versterkt.

Nu naderen we de laatste week voor Pasen, een tijd die traditioneel bekend staat als de Heilige Week of Stille Week. Gedurende deze sleutelmomenten herdenken we de laatste dagen van Jezus’ aardse leven – een tijd die rijk is aan betekenis en ritueel voor veel christenen.

Laten we deze laatste week dag voor dag samen doorlopen, met aandacht voor de vele tradities en spirituele overwegingen die deze dagen kenmerken:

Palmzondag: De week begint met de herdenking van Jezus’ intocht in Jeruzalem, waarbij de menigte palmtakken zwaaiden om Hem te verwelkomen. Gezeten op een ezelsveulen kwam Jezus de stad binnen. De menigte -die misschien ook niet wist wat ze nu juist deden- ophaalden Hem als Koning en verlosser. Echter die verlossing zag er wat anders uit dan de meesten dachten.

Witte Donderdag:
Deze dag staat in het teken van het Laatste Avondmaal, waar Jezus het Pascha met zijn leerlingen vierde en de instelling van de Eucharistie plaatsvond. Hier zien we ook het echt waardevolle van de diaconie: ‘Was elkander de voeten‘. Twee andere sterke uitspraken waren: ‘begrijpen jullie wat ik gedaan heb‘ en ‘blijf dit doen om mij te gedenken‘. Aan het eind van dit Pesach-maal sloeg de stemming echter om. Het brood dat gebroken en gedeeld werd, de kelk die rondging had niet voor iedereen dezelfde betekenis. Verraad voor wat zilverlingen hing in de lucht. Jezus besefte maar al te goed wat komen zou. Hij ging in een diepgaand gesprek met de Vader; en de leerlingen die werden overmand door de slaap …

Goede Vrijdag: De kruisiging en dood van Jezus staan centraal, een dag van vasten en soberheid ter herinnering aan Zijn offer voor ons allen. De Redder van de mensheid die, na een schertsproces, gedood wordt gewoon omdat Hij is wie Hij is en omdat de opgejutte menigte zijn gedacht zou krijgen.

Stille Zaterdag: Een dag van stilte en meditatie, waarop we wachten op de verrijzenis. Het is een dag zonder liturgie, waarop de kerk reflecteert op het graf. In de stilte van deze zaterdag groeit reeds het nieuwe, in alle stilte, onopgemerkt.

Pasen: De vreugdevolle viering van de opstanding van Jezus, waarbij de vastentijd wordt afgesloten en het nieuwe leven wordt gevierd. Het Hosanna van Palmzondag wordt een jubelend alleluja.

In het licht van elke dag van de Heilige Week, kunnen we nadenken over de lessen en betekenissen die elke dag met zich meebrengt, terwijl we ons voorbereiden op het vieren van de opstanding met Pasen.

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door verder te gaan op deze site ga je hiermee akkoord.