Categorieën
Archief 2021

Eerste zondag van de Advent

In het weekend van 27 en 28 november 2021 vieren we met de kerkgemeenschap de eerste zondag van de Advent. Daarbij wordt de eerste kaars op de adventskrans ontstoken.

De Advent als verwachtingsvolle tijd. Op weg naar Kerstmis willen christenen zich -in alle deemoed en nederigheid- ten volle voorbereiden op de komst van de Heer. Dat is uiteindelijk de apotheose: God die zelf mens wil worden in een klein kindje, geboren uit eenvoudige mensen; mensen die volop JA zeggen tegen het leven!

Zoals een vrouw in verwachting niet vrijblijvend kan uitzien naar de geboorte van nieuw leven, maar zich ten volle zal engageren voor een leefba­re toekomst voor haar kind, zo vraagt Advent van ons inzet om de droom van het Jezuskind-op-komst waar te maken: God kan immers pas geboren worden in een we­reld waar mensen sleu­te­len aan gerechtigheid, waar mensen bouwen aan een leefbaar huis voor allen, een wereld waar recht wordt gedaan aan de minsten der mensen.

Categorieën
Archief 2021

Update Corona-maatregel

Vanaf zaterdag 20 november 2021 geldt de mondmaskerplicht tijdens erediensten voor alle kerkgangers vanaf 10 jaar. 

Op het Overlegcomité van vrijdag 17 november 2021 is beslist dat de mondmaskerplicht, die sinds vrijdag 29 oktober 2021 verplicht was in alle erediensten in het hele land, uit te breiden tot kinderen vanaf 6 jaar. De maatregel gaat in op zaterdag 4 december 2021.

De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang.
Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

Er is geen Covid Safe Ticket (CST) nodig om een eredienst bij te wonen.

Opgelet:

  • het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven verplicht
  • meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen iedereen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren,  in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.
Categorieën
Archief 2021

Te Deum

Sint-Rochuskerk – zondag 21 november – 11.00 uur

Zondag 21 november om 11.00 uur gaat in de Sint-Rochuskerk naar goede gewoonte het ‘Plechtig Gezongen Te Deum’ door.

Het Te Deum (naar de eerste woorden van “Te Deum Laudamus”:
“Wij prijzen U, God”) is een in de 5de eeuw geschreven lofzang, gearrangeerd door o.a. Haydn en Verdi. Het wordt gebruikt bij dankdiensten, op de avond voor kerkelijke feesten, in processies en in missen voor de koning.

Zo is het traditie dat de katholieke kerk in Belgie een Te Deum organiseert de zondag voor of na Koningsdag (15 november). Daarop worden telkens de officiele gezagsdragers van Belgie uitgenodigd.

Sinds 1866 wordt Koningsdag gevierd op 15 november, de datum van het naamfeest van Leopold (in de Germaanse kalender) en van Albert (in de gewone kalender).

Ook onze kerkgemeenschap, Pastorale Eenheid Maria, ster-der-zee, organiseert telkenjare het Te Deum en nodigt daarop de lokale gezagsdragers en verantwoordelijken uit, alsook de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, militairen, politie en brandweer en uiteraard ook de gelovige gemeenschap.

Vanaf dit Te Deum wordt een geheel nieuwe input gegeven aan de dienst waarin Nederlandstalige liederen het voortouw nemen. Een vernieuwde hedendaagse viering waarin velen zich zullen herkennen en kunnen meebeleven!!

Categorieën
Archief 2021

Viering 30 jaar priester

Zondag 14 november 2021 – 11.30 u. in de Sint-Rochuskerk

Klik op de foto om de volledige fotoreeks te bekijken

Categorieën
Archief 2021

Vissersmis ‘Voor anker gaan’

Zaterdag 6 november 2021 – 17.30 uur

De “Gemeenzaamheid O.L.Vrouw van Meetkerke” heeft het genoegen om u uit te nodigen op zaterdag 6 november om 17.30u voor de vissersmis met als thema “Voor anker gaan” in de Sint-Rochuskerk (centrum) van Blankenberge

De viering wordt muzikaal opgeluisterd worden door, accordeonisten Hilde Beeris, Ludo Falin en violiste Greet Ketelers.
Het koor “EnSemble’ brengen “La Mer” en “Het Lied van Blankenberge”, en Bernadette Verthez met het Blankenbergse vissersvrouwenkoor een ode aan de zee.

Verlenen verder hun medewerking aan deze dienst: de ”Vrije Visscherie” o.l.v. Peter Sabbe, ”De Korre” o.l.v. Annie Ackx & Jo Vandenbulcke en vzw ”De Scute” o.l.v. Frank Panesi.

In het bijzonder zullen alle overleden vissers, en alle overleden leden op een passende wijze herdacht worden.

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door verder te gaan op deze site ga je hiermee akkoord.