Categorieën
Berichten

Fietsenzegening

Sint-Amanduskerk – zondag 5 juli – 09.00 u.

Alle fietsers worden daartoe uitgenodigd. Het is zeer zinvol om zich als fietser, samen met je rijwiel al dan niet electrisch, onder Gods ze- gen te plaatsen. Het geeft meteen ook aan dat je er weet van hebt niet alleen op weg te zijn.

Gods zegen vragen over je bezig zijn, over je vrije tijd, over je vriendengroep spreekt van vertrouwen en van toevertrouwen. Het is goed voor iedereen, ook voor hen die je als fietser onderweg ontmoet, omdat je van hier uit ànders op weg bent.

Iedereen is er van harte welkom!!

Zondagvoormiddag 5 juli om 09.00 uur – Sint-Amanduskerk van Uitkerke

Categorieën
Actueel

K&L in vakantiemodus

Met de start van de grote vakantie en het zomerverlof gaat ook het wekelijkse tijdschrift Kerk & Leven er even tussenuit.

Op woensdag 24 juni verscheen het driewekennummer 26-27-28 dat de periode tot 19 juli weergeeft.

Op woensdag 15 juli verschijnt dan opnieuw een driewekennummer 29-30-31 dat de periode tot 9 augustus weergeeft.

Vanaf woensdag 5 augustus valt dan opnieuw wekelijks het vertrouwde weekblad in de bus.

Categorieën
Berichten

Zeezegening 2020

Zondag 12 juli om 10.00 uur

In tegenstelling tot de 48 voorgaande jaren gaat dit jaar de Televisiemis met zeezegening niet door op het strand van Blankenberge, doch wel rechtstreeks van uit de Sint-Rochuskerk.

Deze wijziging is uiteraard een gevolg van de coronamaatregelen die nog steeds van kracht zijn.

Dus, géén viering met de voeten in het zand zoals we gewoonlijk schrijven. Het wordt een viering met een beperkt aantal aanwezigen en een beperkt aantal voorgangers en medewerkers.

Er is de gewoonte om te werken met een uitgebreid koor en met de choreografie van Mistral; doch dit jaar is dit onmogelijk. Dus ook op die wijze zal de viering er anders uitzien.

De muzikale inbreng komt van onze vaste huisorganiste Lynn Leterme samen met sopraanzangeres Lies Verholle. Voor de acclamaties mogen enkel de voorgangers zachtjes meezingen.

Aan het slot van deze viering wordt wel de zee gezegend zoals dat ieder jaar het geval is. Daarvoor wordt in zee gegaan met de Vrije Blankenbergse Zeereddingsdienst. De gebeden en de slotzegen die op de boot uitgesproken worden zullen in de kerk eveneens uit de klankkasten stromen. Dus vrees niet: De zee wordt GEZEGEND!!

Honderdvoudig Vruchtbaar

Dit is het thema van deze viering. Het evangelie van de 15de zondag door het jaar heeft het er uitgebreid over. Opdat het Woord Gods vruchtbaar zou worden is het belangrijk om het Woord te begrijpen-met-het- hart. Daar kan het wortel schieten. Enkel dan kan het tot volle was- dom komen en wordt een mensen- leven een vruchtbaar leven. Voor de een zal dat dertigvoudig zijn, voor de ander zestigvoudig en wie weet, misschien voor jou wel honderdvoudig.

Aanwezig zijn ...

Gezien de nog steeds geldende maatregelen en het zeer openbare karakter (live op TV) zijn we aan heel wat regelgeving gebonden. Zo kunnen maximum 120 personen de viering in de kerk bijwonen. Doch deze viering is echt gemaakt om op televisie te volgen.

Sinds maandag 22 juni kunnen kaarten aangevraagd worden op het parochiesecretariaat, Ruiterstraat 7 in Blankenberge (Uitkerke). De kaarten zijn genummerd en zijn enkel en alleen daar te verkrijgen. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is uiteraard, gezien de voorzorgsmaatregelen beperkt. En, op is op. Dit weliswaar, en zeker weten: tot onze grote spijt.

Anderzijds steeds met de hoopvolle gedachte: volgend jaar beter!

Categorieën
Actueel

Samen vieren

Ken je dat mooie lied nog: Wij willen samen vieren, de daden van de Heer!

Wel het is zover. Sinds 14 juni kunnen wij opnieuw samen vieren!

Zondag om 10.00 uur in de Sint-Amanduskerk van Uitkerke met maximaal 60 aanwezigen

Zondag om 10.00 uur in de Sint-Bavokerk van Houtave met maximaal 60 aanwezigen

Zondag om 11.30 uur in de Sint-Rochuskerk van Blankenberge met maximaal 140 aanwezigen.

Vanaf 18 juli: Zaterdag om 17.30 uur in de Sint-Rochuskerk van Blankenberge met maximaal 140 aanwezigen

Hierbij willen wij ons allen uiteraard ook houden aan de voorgeschreven richtlijnen. Je kan deze HIER én in Kerk& Leven nrs. 24 en 25 nog nalezen.

In de Sint-Antoniuskerk in Blankenberge zijn er enkel diensten tijdens de weekdagen (van dinsdag tot vrijdag)

Communie uitreiken met de handschoentjes en het mondmasker aan!!
Categorieën
Actueel

Online kaarsen bestellen

Sinds zaterdag 2 mei is het mogelijk om via de gloednieuwe webwinkel van de pastorale eenheid kaarsjes te laten branden van op afstand. Dit is handig voor mensen die zelf niet meer tot in de kerk kunnen komen. En zo toch hun kaarsjes willen gebrand zien voor hun intenties.

Hoe gaat dit in zijn werk? Je plaatst je bestelling op de webwinkel en voert je betaling uit. Na het ontvangen van je betaling ontvang je een bericht terug dat uw kaarsen ontstoken worden.

Vanaf nu kan je ook je misvieringen online aanvragen via de webwinkel.

WEBWINKEL NU BEZOEKEN

Categorieën
Actueel Berichten

Kerkelijke uitvaart

Ook tijdens de corona-pandemie is een uitvaart in de kerken van de pastorale eenheid Maria, Ster der zee Blankenberge-Zuienkerke mogelijk en zinvol.

Christelijke uitvaarten blijven ten allen tijde mogelijk, weliswaar onder een aantal vastgelegde voorwaarden, maar dan nog blijft het zeer zinvol om onze overleden met een gepaste zorg ten grave te dragen en toe te vertrouwen aan de Heer.

Een begrafenis kan dus ALTIJD plaatsvinden in de kerk; weliswaar in beperkte kring. Doch ondertussen is die kring opnieuw wat uitgebreid en mogen terug méér mensen de uitvaartdiensten bijwonen. Informeer u over de aantallen!!

Deze christelijke uitvaart gaat door in een zeer verzorgde Woord- en gebedsdienst waarbij fysiek contact vermeden wordt. Er is zodoende geen begroeting, offerande en uitreiking van gedachtenissen.

Voor personen voor wie een uitvaart in de kerk niet mogelijk was tijdens de corona-epidemie is er de mogelijkheid om na de pandemie een verzorgde gedachtenisviering te houden. Dit kan gebeuren in een eucharistieviering of in een Woord-en gebedsdienst (enkel tijdens weekdagen).

Ondanks corona en alle social distancing-regels indachtig willen wij als Kerk en als Kerkgemeenschap sterk benadrukken dat wij heel sterk en heel nauw meeleven met allen die door een overlijden getroffen worden in deze tijd.

Een mis voor overledenen opdragen

Het is een oud gebruik om de eucharistie te vieren ter intentie van de overledenen. Meestal gebeurt dat zes weken na het overlijden en na een jaar, maar het kan ook op andere momenten. Ook in de pastorale eenheid Maria Ster der zee Blankenberge-Zuienkerke is er een vaste zondag van de maand waarop de overledenen van de voorbije maand worden herdacht. Het is een manier om de gestorvene te gedenken en troost te bieden aan de nabestaanden.

Maar het is meer dan dat. Door te bidden voor de overledenen blijven zij met ons verbonden en wij met hen. We noemen dit de gemeenschap van de heiligen: de verbondenheid tussen de kerk hier op aarde en allen die over de drempel van de dood reeds thuis gekomen zijn bij God.

Categorieën
Archief 2020

Vaderdag Vieren

Op zondag 14 juni willen we met Vaderdag even de vaders in de kijker stellen!

Wat geschiedenis

De Amerikaanse Sonora Dodd (1882-1978) was 16 toen haar moeder stierf in het kraambed. Samen met haar vader William voedde ze haar vijf jongere broers op. Sonora had erg veel respect voor haar vader, een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Toen ze in 1909 hoorde dat er voor het eerst een Moederdag werd gevierd, vond ze dat ook vaders zo’n dag verdienden – en zeker haar eigen vader William. Daar begon ze campagne voor te voeren, net zoals dat voor Moederdag was gebeurd.

De eerste Vaderdag werd op 19 juni 1910 gevierd in Spokane, Washington. Aanvankelijk was het enthou- siasme niet zo groot. Er was enige weerstand om opnieuw een ‘pakjesdag’ in te voeren. Pas in 1972 ondertekende Nixon een presidentieel besluit dat Vaderdag officieel vastlegde op de derde zondag in juni.
In ons land vieren we sinds jaar en dag ‘Vaderdag’ op de tweede zondag van juni.

Langs deze weg willen wij met het team van de Pastorale Eenheid Maria, Ster der zee Blankenberge-Zuienkerke alle vaders, grootvaders, overgrootvaders en allen die met een warm vaderhart in het leven staan van harte proficiat wensen!!