Categorieën
Actueel Berichten

Adventsdecor

Na de mooie viering voor de eerste zondag van de Advent op TV één, bij deze de adventsdecors uit onze eigen kerken. Zoals u weet blijven de kerken open en kan je er steeds terecht voor een stil moment, voor een gebed, voor het ontsteken van een kaarsje, …

Sint-Rochuskerk – Blankenberge (centrum)

Sint-Amanduskerk – Uitkerke

Sint-Antoniuskerk – Blankenberge (station)

Categorieën
Actueel Berichten

Eerste Adventzondag

zondag 29 november 2020

Lees of download hier de teksten voor deze eerste adventszondag. Deze zondag kreeg de Latijnse benaming ‘levavi’ mee of in een zin uit psalm 25 gegoten: tot U heb ik mijn ziel opgeheven.

Adventslied door onze huisorganiste Lynn Leterme (klik op de afbeelding om het lied te beluisteren)

Radiomis: om 10.00 uur op Radio 1 van uit de O.L.Vrouwgeboortebasiliek in Tongeren

Viering op TV: om 10.00 uur op één van uit de O.L.Vrouwgeboortebasiliek in Tongeren

Via lifestream (internet) om 10.00 uur van uit de O.L.Vrouwkathedraal in Antwerpen (link)

Via KTO rechtstreeks van uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

Wees op uw hoede, wees waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.

Categorieën
Actueel

Advent bij u thuis

Nu mensen niet kunnen samenkomen om de advent concreet in de kerk mee te maken en mee te beleven doorheen de liturgie is het een goed idee om opnieuw thuis een adventskrans of een adventhoekje te maken.

Een plaatsje waar je zelf spiritueel mee op weg kan richting Kerstmis. Wekelijks kan je daar trouwens wat aan veranderen, wat aan toevoegen, wat wegnemen of aanpassen.

Heb je zelf zo’n plaatsje gecreëerd en wil je dit graag delen met de lezers van Kerk&Leven en met de volgers van deze Digitale Nieuwsbrief?

Stuur een foto, eventueel met een woordje uitleg erbij, naar de redactie: k&l@mariasterderzee.be

Eventueel komen we je coronaproof opzoeken voor een foto en een woordje uitleg.

Het hoeft ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, als het maar gemeend is!

Categorieën
Actueel Berichten

Sint-Rochus & corona

deel 2

De jaren 1845-1850 waren bittere jaren. De oogstcrisissen van 1845 en de daaropvolgende jaren met de grote prijsstijgingen van het basisvoedsel (brood, aardappelen) dompelden de bevolking in de grootste miserie. Tot overmaat van ramp teisterden tyfus, pokziekte en cholera in die jaren de hongerende inwoners van Blankenberge.

De bevolking zocht troost bij Sint-Rochus, de pestheilige.

In het jaar 1866 heerste er de de zeer besmettelijke ziekte ‘cholera’
Het beeld van Sint-Rochus, geschonken door juffr. Theresia Bretel (badgaste uit Gent), werd in de kerk geplaatst.

Het vaandel met de beeltenis van Sint-Rochus werd geschonken door de schoonvader van de weduwe mevr. Deschrijver.

Onder het beleid van de nieuwe pastoor E.H. De Myttenaere werd in 1867 samen met de leden van het genootschap H. Fransiscus Xaverius de ‘Broederschap van Sint-Rochus’ opgericht.

In het jaar 1871 schonk een edele dame uit Gent een nieuw Sint-Rochusbeeld dat in processie van uit de pastorie naar de kerk werd gedragen. In 1874 telde de broederschap reeds 407 leden.

In 1886 tenslotte werd de stad geteisterd door de zeer besmettelijke pokziekte. Er werd er bij de pastoor op aangedrongen om 4 novenen naeen te houden ter ere van Sint-Rochus. Er werd veel gebeden en veel kaarsjes ontstoken om op, voorspraak van Sint-Rochus van God te bekomen dat de stad bevrijd werd van de besmettelijke ziekte.

Naast de feestdag van Sint-Rochus op 16 augustus werd een tweede gebedsoctaaf ingesteld in de maand februari om God te loven en te danken.

bronnen: Kerkarchief Sint-Rochus & R. Boterberge (uit 2 eeuwen gemeentepolitiek)

Nu in deze coronatijd kunnen we ook opnieuw toch even stilstaan wat de Blankenbergse gemeenschap destijds meemaakte.

Het Sint-Rochusgebed in kalligrafie door mevr.Vileyn-Marchand, naar aanleiding van het Sint-Rochusspel destijds.
Categorieën
Actueel Berichten

Sint-Rochus & corona

deel 1

deel 1

Sint-Rochus, de heilige bij uitstek in tijden van epidemie en pandemie.

Deze goede man werd zelf uitzonderlijk zwaar getroffen door de pest. Als heilige wordt hij aangeroepen tegen pest-, cholera- en andere epidemieën. Hij is tevens patroonheilige van o.a. gevangenen, zieken, ziekenhuizen, gasthuizen, hospitalen, artsen, chirurgen, apothekers en grafdelvers.

Van waar de keuze voor Sint- Rochus in Blankenberge? Vooreerst bestond er sedert enkele decennia in Blankenberge een speciale verering tot deze heilige. Op 19 april 1867 werd in de parochie- kerk (Sint-Antonius-Abt) het godvruchtig genootschap van Sint-Rochus opgericht en vanaf 1868 kon op het feest van deze heilige -16 augustus- een volle aflaat verkregen worden!

Vervolgens deed zich in Blankenberge het volgende voor:
De pokziekte teisterde in het begin van 1886 de oude vissersstad en maakte heel wat slachtoffers. De doden, in lakens gewikkeld, dompelde men in bier waarna onmiddellijk de ter aardebestelling volgde.

De katholieke inwoners hadden zich tijdens deze gesel tot de Heilige Rochus gewend, de pestheilige bij uitnemendheid, waarna blijkbaar vlug beterschap optrad zodat de dankbare Blankenbergse bevolking de nieuwe kerk aan hem toewijdde.

Bidden tegen corona: Nu we weerom niet meer samen kunnen eucharistie of andere liturgische diensten vieren zijn we opnieuw wat op onszelf teruggeworpen.

Met de nieuwe ziektes en virussen die de wereld, en zeker de leefwereld van menigeen, veranderen kan het goed zijn om opnieuw bij Sint-Rochus ten beste te spreken. Daartoe dit toepasselijke gebed:

Categorieën
Actueel

Word K&L abonnee

Nog géén abonnee op ons weekblad Kerk&leven? Jammer

Reeds sinds jaar en dag werkt KERK&leven elke week opnieuw weer aan verbondenheid en aan méér verbonden-zijn. Als het nu gaat om het smeden van banden binnen parochies of tussen parochies ondereen of banden ver buiten de eigen levenssfeer, Kerk&leven gaat ver daarin. Omdat mensen belangrijk zijn in Gods ogen.

“Blijf verbonden” is dan ook niet toevallig de leuze voor het komende jaar van dit favoriete weekblad. Het is meteen ook een meer dan warme oproep om vooral nu onze vrijheid eerder beperkt is – elkaar niet los te laten.

De prijs voor een jaarabonnement bedraagt 42 euro voor 48 fijne weekbladen vol kerknieuws.

Ik neem een abonnement

Categorieën
Actueel

In Lockdown

CORONA-ALERT

Van zondagavond 01/11 tot en met 13/12: Geen eucharistievieringen in de kerken

We zitten opnieuw met z’n allen in de corona-lockdown. Dit betekend voor onze kerken dat er vanaf zondagavond 1 november 2020 tot en met zondag 13 december 2020 geen liturgische diensten meer mogen plaatsvinden!!

Thuisblijven, thuiswerken, het absolute minimum aan contacten, mondmaskers, handen ontsmetten, niet winkelen als het niet nodig is, … laten we ons daar met z’n allen toch punctueel aan houden! Het is voor ieders gezondheid.

Door meer uit elkaars buurt te blijven, door niet echt noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen of te schrappen kan elkeen zelf echt meewerken om een halt toe te roepen aan het corona-virus. Niemand wil het meemaken dat hij/zij in het ziekenhuis of bij de dokter te horen krijgt: wij hebben geen plaats en geen tijd meer om jou te behandelen.

Categorieën
Actueel Berichten

Permanentie Secretariaat

Gezien de opnieuw gewijzigde regelgeving in de corona-pandemie, -en in overeenstemming met de regelgeving-, wordt het secretariaat van de Pastorale Eenheid Maria Ster der Zee momenteel wat minder bemand. Door de medewerkers wordt wat meer van thuis uit gewerkt, zodat alle afspraken en contacten verder gegarandeerd blijven.

In het belang van ieders gezondheid is het aangewezen om enkel contact op te nemen met het secretariaat:

Telefonisch: 050 41 13 23

Via mail: secretariaat@mariasterderzee.be

TIP: Een eucharistieviering aanvragen kan vlot via onze webshop

Categorieën
Actueel Updates

Kerkelijke uitvaart

Ook tijdens de corona-pandemie is een uitvaart in de kerken van de pastorale eenheid Maria, Ster der zee Blankenberge-Zuienkerke mogelijk en zinvol.

Christelijke uitvaarten blijven ten allen tijde mogelijk, weliswaar onder een aantal vastgelegde voorwaarden, maar dan nog blijft het zeer zinvol om onze overledenen met een gepaste zorg ten grave te dragen en toe te vertrouwen aan de Heer.

Een begrafenis kan dus ALTIJD plaatsvinden in de kerk; weliswaar in beperkte kring (15 personen). Informeer u steeds over de aantallen!!

Deze christelijke uitvaart gaat door in een zeer verzorgde Woord- en gebedsdienst waarbij fysiek contact vermeden wordt. Er is zodoende geen begroeting, offerande en uitreiking van gedachtenissen.

Voor personen voor wie een uitvaart in de kerk niet mogelijk was tijdens de corona-epidemie is er de mogelijkheid om na de pandemie een verzorgde gedachtenisviering te houden. Dit kan gebeuren in een eucharistieviering of in een Woord-en gebedsdienst (enkel tijdens weekdagen).

Ondanks corona en alle social distancing-regels indachtig willen wij als Kerk en als Kerkgemeenschap sterk benadrukken dat wij heel sterk en heel nauw meeleven met allen die door een overlijden getroffen worden in deze tijd.

Een mis voor overledenen opdragen

Het is een oud gebruik om de eucharistie te vieren ter intentie van de overledenen. Meestal gebeurt dat zes weken na het overlijden en na een jaar, maar het kan ook op andere momenten. Ook in de pastorale eenheid Maria Ster der zee Blankenberge-Zuienkerke is er een vaste zondag van de maand waarop de overledenen van de voorbije maand worden herdacht. Het is een manier om de gestorvene te gedenken en troost te bieden aan de nabestaanden.

Maar het is meer dan dat. Door te bidden voor de overledenen blijven zij met ons verbonden en wij met hen. We noemen dit de gemeenschap van de heiligen: de verbondenheid tussen de kerk hier op aarde en allen die over de drempel van de dood reeds thuis gekomen zijn bij God.

Categorieën
Actueel

22 november

Zondagsviering:

Christus Koning

Lees of download hier de teksten voor de viering van 22 november, Feest van Christus Koning

Radiomis: om 10.00 uur op Radio 1 van uit Abdij keizersberg in Leuven

Viering op TV: om 10.00 uur op NPO2 (Nederland) van uit de Sint-Jozefskerk in Helmond

Via lifestreaming (internet) om 10.00 uur van uit de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren (link naar de viering)

Via KTO rechtstreeks van uit Lourdes: om 15.30 uur: Rozenkrans, om 17.30 uur: Vespers en om 18.00 uur: Eucharistieviering

“Al wat gij gedaan hebt voor een van de geringste van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan!”